UUM Electronic Theses and Dissertation
UUM ETD | Universiti Utara Malaysian Electronic Theses and Dissertation
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Items where Division is "Sekolah Siswazah" and Year is 1994

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | F | M | N | S | V | Z
Number of items: 14.

A

Abd. Rahim, Muhd. Zain (1994) Hubungan Antara Kepuasan Gaji dengan Pandangan Gaji Berasaskan Prestasi, Kepuasan Kerja dan Prestasi Kerja : Kajian di Kalangan Kakitangan Sokongan di Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar dan di Ibupejabat Jabatan-Jabatan di Bawahnya. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abdul Halim, Yaakub (1994) Orientasi Pemasaran di dalam Organisasi Kerajaan yang Menuju ke Arah Pengswastaan: Kajian ke Atas Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

B

Baharu, Kemat (1994) Orientasi Sikap Keusahawanan di Kalangan Pelajar Politeknik di Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

F

Faudziah, Ahmad (1994) Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

M

Maimon, Hj. Mustapa (1994) Sistem Pengangkutan Bas Satu Kajian Kes : Perkhidmatan Bas dalam Kampus Universiti Utara Malaysia Sintok, Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Khan, Raji Jamal (1994) The Effect of Capital Structure on Firm's Profitability: A Case of Listed Malaysian Industrial Firms. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

N

Nasriah, Ismail (1994) Keperluan Latihan di Skim Kilang Bimbingan Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nor Azilah, Ngah (1994) Using the Network as an Educational Tool: A Case-Study of Education On-Line. Doctoral thesis, Purdue University.

S

Salmiah, Mohd. Ali (1994) A Study of Organizational Quality Climate in Public Sector. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Sarani, Dollah (1994) Penglibatan Pekerjaan Pegawai Sektor Awam : Satu Kajian di Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Shahril, Hassan (1994) The Relationship of Quality of Work Life Programmes and the Influence of Socio-Demographic Factors with Employee Job Satisfaction and Job Involvement: A Case Study of SIRIM. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Syd Abdul Rahman, Syd Zin (1994) Kekerapan Menggunakan Amalan-Amalan Komunikasi Kepengurusan di Kalangan Pegawai-Pegawai Pengurusan dan Profesional Negeri Melaka. Masters thesis, Universiti Pertanian Malaysia.

V

Vemala Devi, d/o Venkatachalam (1994) Impact of Organizational Structure on Effective Communication Flow : The Case of Sharp-Roxy Corporation. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Z

Zahari, Jusoh (1994) Penglibatan dan Proses Membuat Keputusan: Kajian Kes di PPK MADA. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

This list was generated on Fri Dec 2 11:40:26 2022 +08.