UUM Electronic Theses and Dissertation
UUM ETD | Universiti Utara Malaysian Electronic Theses and Dissertation
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Pengaruh kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja dan latihan keselamatan terhadap perilaku keselamatan di Batalion Infantri Tentera Darat

Hj Hasan, Mohd Salman (2021) Pengaruh kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja dan latihan keselamatan terhadap perilaku keselamatan di Batalion Infantri Tentera Darat. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

[thumbnail of permission to use-NOT ALLOWED.pdf] Text
permission to use-NOT ALLOWED.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (332kB) | Request a copy
[thumbnail of s824523_01.pdf] Text
s824523_01.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of s824523_02.pdf] Text
s824523_02.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa salah satu kesan sampingan daripada kepesatan perkembangan ekonomi negara beberapa tahun kebelakangan ini ialah risiko-risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam pelbagai sektor dari bidang pertanian, industri pembuatan mahupun sektor pembinaan yang mana risiko-risiko ini menjadi semakin kompleks seperti isu kualiti dan produktiviti kerja yang rendah, imej, kekurangan tenaga kerja mahir dan tahap kemalangan yang tinggi. Perkara ini tidak terkecuali terhadap organisasi keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
yang mana walaupun organisasi ini tidak tertakluk kepada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Akta 514), namun pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan masih diperlukan kerana kejadian-kejadian kecederaan dan kemalangan semasa di tempat kerja masih berlaku. Kajian ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara faktor kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja dan latihan keselamatan dalam mempengaruhi perilaku selamat di batalion infantri Tentera Darat. Kaedah yang digunakan bagi kajian ini adalah dengan menggunakan kajian kuantitatif dengan melaksanakan kajian berdasarkan dapatan maklumat melalui edaran borang soal selidik yang diedarkan kepada 120 orang responden. Dapatan soal selidik ini dianalisis menggunakan perisian “Statistical Package for Social Science” (SPSS) Versi 26.0. Analisis yang digunakan dalam kajian ini merangkumi Analisis Deskriptif, Analisis Korelasi Pearson dan Analisis Regresi Berganda. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubung kait yang positif antara kepimpinan keselamatan, penglibatan pekerja dan latihan keselamatan terhadap perilaku selamat di batalion infantri yang dikaji. Oleh itu, perbincangan secara mendalam akan dikupas dalam kajian ini bagi mengetahui punca dan langkah penambah baikan yang boleh diambil bagi meningkatkan tahap perilaku selamat dalam kalangan warga pasukan tersebut.

Item Type: Thesis (Masters)
Supervisor : Zulkifly, Syazwan Syah
Item ID: 10046
Uncontrolled Keywords: Perilaku Selamat, Kepimpinan Keselamatan, Penglibatan Pekerja, Latihan Keselamatan, Iklim Keselamatan.
Subjects: T Technology > T Technology (General) > T55-55.3 Industrial Safety. Industrial Accident Prevention
Divisions: College of Business (COB)
Date Deposited: 21 Nov 2022 03:43
Last Modified: 21 Nov 2022 03:43
Department: School Of Business Management
Name: Zulkifly, Syazwan Syah
URI: https://etd.uum.edu.my/id/eprint/10046

Actions (login required)

View Item
View Item