UUM Electronic Theses and Dissertation
UUM ETD | Universiti Utara Malaysian Electronic Theses and Dissertation
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Penerapan kemahiran pendekatan pengajaran dan pembelajaran KOMSAS di sekolah Middle Years Programme International Baccalaureate di Malaysia

Roziah, Ramli (2023) Penerapan kemahiran pendekatan pengajaran dan pembelajaran KOMSAS di sekolah Middle Years Programme International Baccalaureate di Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

[thumbnail of grant the permission_s903438.pdf] Text
grant the permission_s903438.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of s903438_01.pdf] Text
s903438_01.pdf

Download (3MB)

Abstract

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan Middle Years Programme International Baccalaureate (MYPIB) di sekolah-sekolah terpilih KPM dengan menerapkan gabungan lima kemahiran iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran sosial, kemahiran berfikir, kemahiran pengurusan diri dan kemahiran penyelidikan bagi menyediakan murid ke arah pembelajaran sepanjang hayat. Keadaan ini menimbulkan cabaran kepada guru disebabkan guru masih kurang bersedia dalam melaksanakan penerapan kemahiran pendekatan pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini adalah bertujuan meneroka pemahaman guru serta proses penerapan kemahiran pendekatan pembelajaran dari aspek perancangan, pelaksanaan serta refleksi dalam pengajaran Komponen Sastera (KOMSAS) di sekolah MYPIB, KPM. KOMSAS dipilih sebagai medium kajian bersesuaian dengan subjek Bahasa dan Kesusasteraan iaitu subjek wajib dalam MYPIB. Kajian kes secara kualitatif ini menggunakan persampelan bertujuan dengan melibatkan seramai enam orang guru dalam proses penerapan kemahiran pendekatan pembelajaran. Sumber data dalam kajian ini diperoleh melalui tiga kaedah pengumpulan data iaitu melengkapkan cerita, temu bual separa berstruktur dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan analisis tematik menggunakan perisian ATLAS.ti versi 8. Dapatan kajian menunjukkan guru faham tentang konsep, kandungan dan kepentingan penerapan kemahiran pendekatan pembelajaran dengan menghadapi beberapa cabaran dalam penerapan pendekatan berkenaan. Selanjutnya, guru didapati dapat mengaplikasikan pemahaman mereka menerusi proses penerapan kemahiran pendekatan pembelajaran yang melibatkan proses perancangan, pelaksanaan dan refleksi. Implikasinya, penyelidikan ini berjaya menghasilkan Kerangka Penerapan Kemahiran Pendekatan Pembelajaran dalam Pengajaran KOMSAS serta dilengkapi panduan bagi membantu guru-guru melaksanakan proses penerapan kemahiran pendekatan pembelajaran secara terancang dan teliti. Selain itu, penyelidikan ini memberikan gambaran yang terperinci dan panduan kepada KPM dalam usaha memastikan program MYPIB ini memberikan impak yang besar kepada pendidikan negara.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Supervisor : Awang, Mohd Isha and Mohd Yusoff, Nurahimah
Item ID: 10434
Uncontrolled Keywords: Kemahiran pendekatan pembelajaran, Proses penerapan kemahiran pendekatan pembelajaran, Pengajaran KOMSAS, Sekolah MYPIB, Pemahaman guru
Subjects: P Language and Literature > PJ Semitic
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Awang Had Salleh Graduate School of Arts & Sciences
Date Deposited: 29 Mar 2023 01:20
Last Modified: 29 Mar 2023 01:20
Department: Awang Had Salleh Graduate School of Arts & Sciences
Name: Awang, Mohd Isha and Mohd Yusoff, Nurahimah
URI: https://etd.uum.edu.my/id/eprint/10434

Actions (login required)

View Item
View Item