UUM Electronic Theses and Dissertation
UUM ETD | Universiti Utara Malaysian Electronic Theses and Dissertation
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (Kpi) Dalam Pendemokrasian Media Massa: Konsep, Dimensi dan Nilai Budaya Lokal

Poti, Jamhur (2023) Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (Kpi) Dalam Pendemokrasian Media Massa: Konsep, Dimensi dan Nilai Budaya Lokal. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

[thumbnail of Depositpermission-s900763.pdf] Text
Depositpermission-s900763.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (877kB) | Request a copy
[thumbnail of s900763_01.pdf] Text
s900763_01.pdf
Restricted to Repository staff only until 23 October 2026.

Download (3MB) | Request a copy
[thumbnail of s900763_02.pdf] Text
s900763_02.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pendemokrasian media massa di Indonesia berkembang rancak sekitar pasca reformasi pada tahun 1998. Peristiwa penolakan rejim autokratik yang berkuasa selama 32 tahun itu telah menjadi permulaan proses peralihan negara dari bersifat kuasa eksklusif
kepada masyarakat sivil. Nilai dan budaya tempatan yang kuat mendasari masyarakat Indonesia membangkitkan persoalan kesesuaian rupa bentuk pendemokrasian media yang sewajarnya. Umumnya, kajian ini bermatlamat mengenal pasti bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia sebagai suara masyarakat sivil berperanan mewujudkan ekosistem dan model pendemokrasian media massa berasaskan nilai-nilai budaya tempatan. Sehubungan itu, kajian ini menggunakan pengkaedahan kualitatif dengan memberi tumpuan kepada pendekatan fenomenologi. Ini dilakukan menerusi pengumpulan data secara temubual mendalam untuk memahami pengalaman, pandangan dan penjelasan berhubung pendemokrasian media di Indonesia. Seramai 16 informan dipilih secara bertujuan yang terdiri daripada pakar komunikasi, pemilik media massa dan anggota masyarakat. Temubual tersebut direkodkan, ditranskrip dan dilakukan analisis secara tematik berbantukan perisian NVivo. Kajian ini menawarkan pemahaman yang kontemporari tentang senario media massa pasca-demokrasi pada abad ke-21 khususnya di Indonesia. Kebebasan media massa didapati memberi impak ke atas ketelusan, objektiviti dan kebertanggungjawaban media massa terhadap masyarakat.
Selain itu, didapati kepekaan budaya merupakan nilai dan etika asas Pancasila dalam mewujudkan pendemokrasian media massa. Penemuan ini juga menjelaskan perlunya menerapkan pendekatan kepelbagaian sosial budaya dan saluran masyarakat sivil sebagai strategi komunikasi dalam mewujudkan pendemokrasian media massa di Indonesia. Kesimpulannya, penemuan kajian ini endapati bahawa teori sistem normatif media masssa masih relevan, namun mestilah dipadukan dengan nilai dan budaya di mana media massa tersebut beroperasi. Berpandukan dapatan tersebut, Model Komunikasi Keberagaman Sosial Budaya dikemukan sebagai cadangan pendekatan pendemokrasian media massa pasca-demokrasi. Akhirnya dapatan kajian ini menyarankan penglibatan lebih aktif masyarakat sivil bersama penerapan nilai-nilai sosial budaya tempatan sebagai asas pendemokrasian media massa yang kukuh.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Supervisor : Ahmad, Mohd. Khairie and Kamaruddin, Azlina
Item ID: 10953
Uncontrolled Keywords: Kebebasan media, sistem media, masyarakat sivil, komunikasi politik, ekosistem media
Subjects: T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering > TK5101-6720 Telecommunication
Divisions: Awang Had Salleh Graduate School of Arts & Sciences
Date Deposited: 05 Feb 2024 08:23
Last Modified: 05 Feb 2024 08:23
Department: Awang Had Salleh Graduate School of Arts & Sciences
Name: Ahmad, Mohd. Khairie and Kamaruddin, Azlina
URI: https://etd.uum.edu.my/id/eprint/10953

Actions (login required)

View Item
View Item