UUM Electronic Theses and Dissertation
UUM ETD | Universiti Utara Malaysian Electronic Theses and Dissertation
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Items where Year is 1994

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | F | M | N | R | S | V | Z
Number of items: 20.

A

Abd. Rahim, Muhd. Zain (1994) Hubungan Antara Kepuasan Gaji dengan Pandangan Gaji Berasaskan Prestasi, Kepuasan Kerja dan Prestasi Kerja : Kajian di Kalangan Kakitangan Sokongan di Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar dan di Ibupejabat Jabatan-Jabatan di Bawahnya. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abdul Halim, Yaakub (1994) Orientasi Pemasaran di dalam Organisasi Kerajaan yang Menuju ke Arah Pengswastaan: Kajian ke Atas Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Mahreez, Abdul Ghani (1994) The Factors Influencing the Malaysian Chinese Attitudes Towards Learning English as a Second Language. Masters thesis, University of Essex.

Asan Ali, Golam Hassan (1994) Pengaruh Koperasi di Tanah Rancangan: Satu Kajian Empirikal. Masters thesis, Universiti Malaya.

B

Baharu, Kemat (1994) Orientasi Sikap Keusahawanan di Kalangan Pelajar Politeknik di Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

F

Faudziah, Ahmad (1994) Peranan, Impak dan Keberkesanan Teknologi Maklumat terhadap Organisasi Perbankan: Suatu Kajian Kes Bank Perdagangan Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

M

Maimon, Hj. Mustapa (1994) Sistem Pengangkutan Bas Satu Kajian Kes : Perkhidmatan Bas dalam Kampus Universiti Utara Malaysia Sintok, Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Khan, Raji Jamal (1994) The Effect of Capital Structure on Firm's Profitability: A Case of Listed Malaysian Industrial Firms. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

N

Nasriah, Ismail (1994) Keperluan Latihan di Skim Kilang Bimbingan Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nor Azilah, Ngah (1994) Using the Network as an Educational Tool: A Case-Study of Education On-Line. Doctoral thesis, Purdue University.

Norita, Mohd. Nasir (1994) An Examination of the Underpricing of Initial Public Offering in Kuala Lumpur Stock Exchange. Masters thesis, University of Essex.

Nungsari, Ahmad Radhi (1994) The All Pay. Common Value Auction as a Model of Contests. Doctoral thesis, Purdue University.

R

Rohaiza, Jupri (1994) Malaysian Teachers’ Evaluation of Form One (KBSM) English Textbooks: A Comparative Analysis. Masters thesis, University of Essex.

Rosliza, Mat Zin (1994) A Study of the Term ‘True and Fair View’ in the Context of Accountability. Masters thesis, University of Essex.

S

Salmiah, Mohd. Ali (1994) A Study of Organizational Quality Climate in Public Sector. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Sarani, Dollah (1994) Penglibatan Pekerjaan Pegawai Sektor Awam : Satu Kajian di Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Shahril, Hassan (1994) The Relationship of Quality of Work Life Programmes and the Influence of Socio-Demographic Factors with Employee Job Satisfaction and Job Involvement: A Case Study of SIRIM. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Syd Abdul Rahman, Syd Zin (1994) Kekerapan Menggunakan Amalan-Amalan Komunikasi Kepengurusan di Kalangan Pegawai-Pegawai Pengurusan dan Profesional Negeri Melaka. Masters thesis, Universiti Pertanian Malaysia.

V

Vemala Devi, d/o Venkatachalam (1994) Impact of Organizational Structure on Effective Communication Flow : The Case of Sharp-Roxy Corporation. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Z

Zahari, Jusoh (1994) Penglibatan dan Proses Membuat Keputusan: Kajian Kes di PPK MADA. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

This list was generated on Sun Sep 24 11:14:48 2023 +08.