UUM Electronic Theses and Dissertation
UUM ETD | Universiti Utara Malaysian Electronic Theses and Dissertation
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Items where Division is "College of Law, Government and International Studies (COLGIS)" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | H | J | M | N | R | S | T | U
Number of items: 19.

A

Augustie, Cindy (2014) An analysis on factors influencing international online shopping : Indonesian perspective. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azed, Abdul Bari (2014) Kemasukan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia semasa pemerintahan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan kini. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

B

Beh, Sang How (2014) Kajian persepsi ke atas kemudahan ameniti di kawasan perumahan kos rendah : Kajian kes di Negeri Pulau Pinang. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

C

Cheung, Heng Run (2014) Perubahan dari politik etnik kepada politik pelbagai budaya : Impak pilihan raya umum 2013. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

H

Hemamalani, Kunapalan (2014) Pendekatan Amerika Syarikat dan Arab Saudi ke atas perang saudara di Syria, 2011-2014. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

J

Junita, Budi Rahman (2014) Kuasa insaniah negara Malaysia dan imej-imej selebriti Tun Dr. Mahathir Mohamad. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

M

Mohamad Azlee, Ahmad (2014) Pemberian insentif : Kesan kepada motivasi kakitangan kumpulan sokongan Majlis Perbandaran Sungai Petani, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Rizal, Mohamad Radzi (2014) Pelaksanaan Akta 172 dan 171 dalam pembangunan fizikal oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Syahmi Daim, Abdullah (2014) Sabah disputes : Is there a legal solution for Sabah? Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Yusri, Md Daud (2014) Aspek perancangan bandar yang mempengaruhi rebranding Bandaraya Alor Setar dalam konteks pelancongan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

N

Nasrun, Mohd Sheriff (2014) Keberkesanan program bandar selamat di Bandaraya Alor Setar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Norfazni, Mustaffa (2014) Penggunaan serta keberkesanan ICT dalam pelaksanaan tugasan harian : Satu kajian di Unit Perancang Ekonomi Negeri Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

R

Rohaizad, Rashid (2014) Strategi inovasi di pihak berkuasa tempatan di Kedah Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rudziani, Md Rudzi (2014) Proving the offence of importing uncustomed and prohibited goods under Section 135(1) of the customs Act 1967. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

S

Saputra, Ilham Rizky Gana (2014) The impact of inculcation of Organizational Culture towards job performance at local and foreign originated banks in Indonesia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Seah, Yett Ming (2014) Corporate social responsibility and organizational commitment of semiconductor companies in Kulim High Tech Park, Kedah : Employees perspectives. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Shuhada, Sabdin (2014) Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) oleh Pihak Berkuasa Tempatan: Kajian Kes di Majlis Perbandaran Kangar, Perlis. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

T

Tamaulina, Br. Sembiring (2014) Undang-undang pengurusan tanah dan perancangan pembangunan di sekitar sungai-sungai di Daerah Langkat Sumatera Utara. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

U

Uzma, Haroon (2014) Trade measures for environmental protection in the World Trade Organization (WTO): Implications for developing countries. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

This list was generated on Sat Dec 3 00:49:08 2022 +08.