UUM Electronic Theses and Dissertation
UUM ETD | Universiti Utara Malaysian Electronic Theses and Dissertation
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Items where Division is "Faculty of Business Management" and Year is 2004

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | F | G | H | J | K | M | N | R | S | W | Y | Z
Number of items: 52.

A

Abdul, Rahman b. Mukri (2004) Tahap Tekanan Kerja dan Faktor Penyebab Tekanan Kerja di Kalangan Penyelam TLDM di Pusat Selam TLDM, Pangkalan TLDM, Lumut, Perak Darul Ridzuan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abdul Hadi, Mohd. Said (2004) Leadership Behaviour and Its Effectiveness From Subordinates' Perception. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abdul Shukor, Shamsudin (2004) Management Practices and Job Satisfaction Among Middle Level Management at Public Institutions of Higher Learning. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Shabudin, Ariffin (2004) Tahap Kepuasan Pelanggan Satu Kajian Perkhidmatan Klinik Veterinar di Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Anna Zareena, Azaman (2004) The Effects of Conflict on Team Decision-Making Effectiveness : A Case Study on Cosmopoint Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Anurak, Binnui (2004) The Determinants of Leadership of Managers in Songkhla Province, Southern Thailand : The Role of Individual Differences in Leadership Behaviour. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azie, Abd. Jalani (2004) Measuring the Effect of Organizational Culture on Organizational Performance : A Case Study at B.M.Nagano Industries Sdn. Bhd. (Pasir Gudang, Johor). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

B

Baharudin, Othman (2004) Gaya Kepimpinan Pemimpin dan Komitmen Pekerja di Jabatan Agama Islam Selangor. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

F

Faziha, Abd. Malek (2004) Kajian Mengenai Stail Kognitif Pelajar dengan Prestasi Akademik Jurusan Teknologi Maklumat. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

G

Gulam Rasul, Abdus Subhan (2004) Instrumen Kebajikan ke Arah Komitmen Terhadap Organisasi : Satu Kajian di Batalion Kesembilan Rejimen Renjer DiRaja. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

H

Haliza, Mohammed (2004) Hubungan Sikap dan Ciri-ciri Demografi dengan Tahap Pengetahuan Pengurusan Kewangan di kalangan Pengetua Sekolah-Sekolah Menengah Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Haslida, Ismail (2004) Rekabentuk Mesej dan Keberkesanan Pengiklanan TV. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

J

Jamilah, Ahmad Babji (2004) Persepsi Budaya Pembelajaran dan Penggunaan Inovasi di Institut Penilaian Negara (INSPEN). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Jamilah, Samsudin (2004) Students' Choices of University from Consumer Behavior Perspectives : A Case Study of UUM Undergraduate Students. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Jaya Suria, Muss (2004) Ketandusan Upaya (Burnout) : Satu Kajian di Kalangan Kakitangan Jabatan Pembangunan Koperasi Sarawak. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

K

Khadijah, Nordin (2004) The Relationship Between Perceived Leadership Behaviors and Job Satisfaction of Middle Managers : A Case Study at Motorola Technology (M) Sdn.Bhd. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Kho, Ngee Liang (2004) The Factors Influencing Entrepreneurial Opportunity Recognition : Case Study at Two Graduate Schools of Business. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Kong, Lai Kuan (2004) The Intended Sectoral Choice and Perceived Career Strategies Among the Diploma Students : A Case Study in MARA University of Technology, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

M

Mahboob Ghazi, Ebrahim Ahmed Ghazi (2004) A Study of Cross-Cultural Communication of Postgraduate Students in Universiti Utara Malaysia: Focus on Communication Style. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad, Ali (2004) Relationship Between Motive, Credit Card, Information, Peer and Frequency with Compulsive Buying Tendency. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Nain, Jusoh (2004) The Role of Leadership in Promoting Knowledge Sharing Practice in Matriculation Program (Ministry of Education Malaysia). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Razmi, Mat Sehat (2004) Hubungan di Antara Persekitaran Kerjasama dan Kecerdasan Emosi dalam Mempengaruhi Prestasi Kerja. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamed Asri, Abd Rahman (2004) Menganalisis Model Peramalan Terbaik Bagi Meramal Beban Kerja Jabatan Kerja Sosial Perubatan di Hospital Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd. Fauzwadi, Mat Ali (2004) Kualiti Perkhidmatan dan Kepuasan Pelanggan dalam Perbankan Islam di Negeri Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd. Jokha, Yahya (2004) Perlaksanaan Skim Kawalan Mutu Luaran di Kalangan Kakitangan Makmal Patologi Kimia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd. Noor Hisham, Mohd. Haron (2004) Mekanisma Pembelajaran Organisasi (OLM) serta Hubungannya dengan Komitmen Organisasi Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd. Salihin, Yahya (2004) Keperluan Penubuhan Unit Bimbingan dan Kaunseling Bagi Pelatih-pelatih Pegawai Kawalan Trafik Udara di Kolej Penerbangan Awam di Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd. Zukri, Sidek (2004) Determinants of Graduate Employability : A Study of UUM's Graduates. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Muhammad, Hashim (2004) Supply Chain Management : Practice, Performance and Its Impact on Business Performance. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

N

Nagayaindran, S. Naralyanan (2004) An Investigation of Age, Job Tenure, Job Function, Location, on Job Satisfaction of Air Traffic Controllers in Kuala Lumpur International Airport and Air Traffic Control Centre. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nik Fakrul Hazri, Nik Hassan (2004) Lokus Kawalan dan Pembentukan Keputusan Beretika di Kalangan Doktor Perubatan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Noor Alamiah, Mohamad (2004) Tahap Pengetahuan dan Sikap Terhadap Komputer di Kalangan Guru-guru Pelatih (KPLI) Pengkhususan Sains dan Matematik di Maktab Perguruan Kota Bharu. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Noor Asyikin, Shamsuri (2004) Organizational Justice As a Determinant of Job Satisfaction and Organizational Commitment : A Study Among Lecturers and Assistant Registrars in Universiti Utara Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nor Hartini, Saari (2004) Hubungan Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi : Kajian Kes di Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nor Hazlin, Mohammad (2004) Pemimpin dan Hubungannya dengan Komitmen Pekerja : Satu Kajian di Cawangan Mekanikal Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nor Tipah, Majin (2004) Iklim Organisasi dan Prestasi Kerja : Kajian di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Norzie Fariza, Suid (2004) Behavioral Aspects of Organizational Team Performance and Commitment. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

R

Rina Illyana, Kasa @ Halim (2004) Persepsi Pekerja Terhadap Perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9000 : Kajian Kes di Modenas. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rohayu, Abdul Majid (2004) Asas Pembelian Unit Kediaman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rusli, Ibrahim (2004) Kepuasan Bekerja dan Hazad Pekerjaan - Satu Kajian di Jabatan Patologi, Hospital Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

S

Sautarwin, Marto (2004) Tekanan Kerja di Kalangan Kakitangan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) di Lembah Klang. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Seh Nilammuddin, Hassan (2004) Menganalisis Trend Permohonan Pembahagian Harta Pusaka Kecil dan Mendapatkan Kaedah Peramalan Terbaik Serta Kesannya ke Atas Bebanan Kerja Pegawai Pembahagian Pusaka Semenanjung Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Shamsaini, Shamsuddin (2004) Kajian Kepuasan Pelanggan di Pusat Khidmat Bersepadu, Jabatan Kecemasan Hospital Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Shamsinar, Abdullah (2004) Pengaruh Tingkah Laku Kewarganegaraan Organisasi (OCB) ke Atas Pelaksanaan Prinsip Amalan ISO 9000 dan Produktiviti Organisasi : Kajian di Jabatan Pertanian Negeri Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Siti Salwani, Meor Ahmad (2004) Consumers Attitude and Intention Towards Online Purchasing. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

W

Wan Ahmad Uzir, Hj. Wan Sulaiman (2004) Organizational Commitment on Information Technology at the State Secretary Office of Perlis. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Wan Shukry, Wan Drani (2004) Pengaruh Personaliti Terhadap Kecenderungan Keusahawanan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Y

Yuhainis, Mohd. Yusoff (2004) Attitude and Willingness to Pay for Green Products. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Z

Zaitu Akma, Mustaffa (2004) Pembangunan Keusahawanan : Satu Kajian Mengenai Pemasaran Produk Keluaran Persatuan Nelayan Kawasan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zuhaidah, Salleh (2004) An Assessment of Training Practices in the Small and Medium-Sized Enterprises in Kedah and Perlis. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zulhai, Mohd. Nor Affendy (2004) Kepuasan Pesakit Terhadap Perkhidmatan Hospital. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zunaini, Alias (2004) Amalan Kod Etika Juruaudit : Kajian di Bahagian Audit Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

This list was generated on Sun Dec 4 08:20:03 2022 +08.