UUM Electronic Theses and Dissertation
UUM ETD | Universiti Utara Malaysian Electronic Theses and Dissertation
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Items where Year is 1998

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 84.

A

Ahmad, Ismail (1998) Hubungan Kokurikulum dan Pencapaian Akademik di Kalangan Pelajar Perempuan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Rafee, Che Kassim (1998) Sikap Pentadbir Sekolah Terhadap Penggunaan Komputer dalam Pentadbiran. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Zubir, Daud (1998) Penilaian Pelaksanaan Operasi Cerdik III terhadap Peningkatan Kualiti Pengurusan Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Aindun, Abdul Zaman (1998) Pengajaran Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Applanaidu, Krishnarao (1998) Intention to Leave - Organizational Commitment Relation : Moderating Effect of Job Performance. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Arifin, Hasan (1998) Faktor-Faktor Penyebab Masalah Disiplin di Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Asri, Mamat (1998) Minat, Aspirasi Kerjaya dan Hubungannya dengan Pemilihan Sekolah Menengah Teknik. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Awang, Haji Ahmad (1998) Orientasi Nilai dalam Pemilihan Kerjaya di Kalangan Remaja. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Awang Teh, Muhammad (1998) Usahawan Kraftangan oleh Bekas-Bekas Pelatih Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azhari, Abd. Rahman (1998) Persepsi Pelajar Terhadap Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azman, Abbas (1998) Keberkesanan Pengurusan Perubahan di Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azman, Abbas (1998) Keberkesanan Pengurusan Perubahan di Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

C

Chandran, Krishnan Nair (1998) Balance of Payments an Aspect of Macroeconomic Management : A Case Study of Malaysia in the Eighties and Nineties. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

D

Dalinah @ Dulimah, Banting (1998) Hubungan Sikap dan Motivasi dengan Pencapaian Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di Kalangan Pelajar Luar Bandar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Dass, a/l Velaisamy (1998) Asset-Liability Management of Maybank During 1991-1997. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

E

Elhammi, Haji Ahmad (1998) Reka Bentuk Perisian Multimedia dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Elias, Abdul Hamid (1998) Pelaksanaan TQM: Perancangan Strategik Kualiti dalam Pengurusan Pendidikan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Elias, Haji Abdul Hamid (1998) Perlaksanaan TQM : Perancangan Strategik Kualiti dalam Pengurusan Pendidikan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Eng, Kok Kiong (1998) Parental Choice of Islamic Private Secondary School. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

F

Faridah, Hj. Yahya (1998) Keberkesanan Pengurusan Sekolah Agama Rakyat Daerah Kuala Muda, Yan, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

G

Goh, Ah Sim (1998) Science-Related Attitudes and Achievement of Form One Students. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

H

Hadi, Mat Dain (1998) Pengetahuan dan Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan ISO 9000 di Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Harlina, Mohamad (1998) Permasalahan Pelajar Aliran Sastera dalam Mata Pelajaran Matematik. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Haron, Abd Ghani (1998) Masalah Disiplin di Kalangan Pelajar Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Kubang Pasu. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Hashim, Mohd Zin (1998) Persepsi Guru Terhadap Sistem Penilaian Prestasi. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Hishamuddin, Hashim (1998) Kadar Penggunaan Pusat Sumber Sekolah di Kalangan Guru. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

I

Ibrahim, Ali (1998) Gelagat Pencarian Maklumat di Jabatan Perkhidmatan Penerangan dan Jabatan Penyiaran Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Idrus, Ibrahim (1998) Pencapaian Matematik di Peringkat Menengah Rendah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ismail, Ahmad (1998) Gaya Pengurusan dan Kesannya Kepada Suasana Kerja di Badan-Badan Berkanun Negeri: Kajian Kes di Perbadanan Kemajuan Negeri Perlis. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

J

Jamaliah, Abdul Fatah (1998) Masalah Disiplin yang dilakukan dleh Pelajar Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Jamaluddin, Ariffin (1998) Persekitaran dan Permasalahan Sekolah dalam Bandar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

K

Kamal, Hj Ab Hamid (1998) Profil Juvana dan Pengurusan Pemulihan di Asrama Pokok Sena, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Khoo, Helen Chooi Sim (1998) Kesedaran Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh Di Kalangan Guru-Guru Pelatih Maktab. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Kolendai, Govindasamy (1998) Sikap dan Pencapaian Pelajar-Pelajar Geografi. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

L

Lan, Poh Chin (1998) Ciri-Ciri Pengurusan Sekolah Berkesan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Lokuin, Gintos (1998) Pengaruh Faktor Sosioekonomi Terhadap Pencapaian Pelajar dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Loo, Hooi Beng (1998) The Effects of Economic Factors on Kuala Lumpur Stock Exchange Composite Index. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

M

May, Khor Guat Sim (1998) Staff Development Programme and Job Performance in Kuala Muda/Yan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Ismail, Suhada (1998) Persepsi Murid Terhadap Amali Pertanian Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Mazni, Nasarudin (1998) Peranan Panitia Mata Pelajaran Sejarah dari Rakan Sekerja. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Ritzuan, Baharin (1998) Faktor Penggunaan Komputer Di Kalangan Pensyarah Maktab. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Zolkepeli, Abdul Rahaman (1998) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Guru Cemerlang. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd. Daut, Haji Salleh (1998) Pengurusan Akaun Dalam Koperasi Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd. Razif, Ibrahim (1998) Kesedaran Guru-Guru Terhadap Elemen ISO 9000 Dalam Sistem Pengurusan Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd. Saudi, Abd. Rahman (1998) Beban Tugas Di Kalangan Guru Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Muhammad Shukri, Salleh (1998) Beban Tugas Di Kalangan Guru Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Muniandi, Jaya Silar (1998) Jenis dan Skop Tugas Guru Kanan Mata Pelajaran. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

N

Nazmi, Md. Noor (1998) Peranan Kaunselor Pelajar Di Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nor Aiza, Zamzam Amin (1998) "Empowerment" Dalam Keberkesanan Pengurusan Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Noryatim, Haji Adnan (1998) Ke Arah Mewujudkan Budaya Korporat Di Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

O

Ooi, Hon Bu (1998) Prestasi Kegiatan Kokurikulum Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Osman, Noor (1998) Kemurungan Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan Empat. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

P

Phang, Yoon Ming (1998) Computer Usage Among Secondary School Teachers. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Puzer, Muhamad (1998) Penghargaan Diri Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

R

Ratna Laila, Shahidan (1998) Penguasaan Dwibahasa Di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Roazman, Samad (1998) On-Line Distance Learning At Universiti Utara Malaysia (UUM). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rohani, Abd. Hamid (1998) Persepsi Guru Yang Berkualiti : Satu Tinjauan Di Daerah Kulim , Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rosli, Mohammed (1998) Amalan Komunikasi dalam Pengurusan Organisasi di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Roslina, Bakar (1998) Komunikasi Keluarga Dan Salah Laku Remaja. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rusli, Md. Zain (1998) Realiti Pencapaian Budaya Cemerlang Di Sekolah Dari Perspektif Pelajar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ruslina, Yaacob (1998) Peranan guru dan keluarga dalam mengatasi masalah disiplin pelajar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

S

Sabri, Abdullah (1998) Home Environment And Achievement In English. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Salmi, Che Meh (1998) Hubungan Latar Belakang, Sikap Dan Komitmen Pelajar Dengan Pencapaian Bahasa Inggeris. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Siti Rohah, Abdullah (1998) Sikap Guru Dalam Pengajaran Sejarah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Subberi, Ramli (1998) Persepsi Guru Terhadap Penentu-Penentu Kejayaan Kerja Berpasukan Dalam Organisasi Sekolah Di Daerah Kulim Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Suhaidi, Elias (1998) Pengaruh Iklim Organisasi ke atas Prestasi Kerja. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Suhailah, Shariff (1998) Peranan Guru Dalam Menjayakan Kurikulum Pendidikan Seni. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Sulaiman, Md. Zain (1998) Pemilihan Ke Sekolah Menengah Teknik Oleh Para Pelajar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Suwaimi, Haji Mohamed (1998) Penerimaan Guru Terhadap Penilaian Prestasi Sistem Saraan Baru. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Syed Nasir, Sayed Mahadi (1998) Faktor-Faktor Pemilihan Kerjaya Pelajar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

T

Tan, Weng Hooi (1998) Determination on the Selection of Science and Mathematics by Students. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Tay, Chong Seng (1998) Career Motivation Among Teacher Trainees. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Tumerah, Rosmin (1998) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Pembelajaran Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

W

Wan Yasima, Mohamad Amin (1998) Analisa Gaya Pembuatan Keputusan Pentadbir Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Wee, Hock Seng (1998) Pengaruh Sosio-Demografi Terhadap Sikap Pemilihan Mata Pelajaran Ekonomi. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Wong, Wee Shung (1998) Communication Apprehension among UUM Students. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Y

Yaakub, Md Salleh (1998) Analisis Perbelanjaan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Negara, 1970-1996. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Yahadi, Yasili (1998) Perkaitan di antara Keadaan Tempat Kerja dengan Komitmen Guru. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Yahaya, Shafiee (1998) Keperluan Latihan Dan Pembangunan Di Kalangan Penolong Kanan Sekolah Menengah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Yusop, Mat Isa (1998) Usaha Pihak Sekolah Mengatasi Gejala Ponteng Di Kalangan Pelajar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Z

Zaidie, Chee Din (1998) Hubungan di antara Budaya Kerja dan Faktor Demografi. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zainurin, Hj. Ahmad (1998) 'Self-Esteem' Di Kalangan Pelajar Luar Bandar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zanirah, Ahmad Zayadi (1998) Fenomena Kekhuatiran Berkomunikasi Di Kalangan Pelajar Sarjana Universiti Utara Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zokrie, Othman (1998) Penilaian Prestasi di Kalangan Pegawai-Pegawai dalam Kumpulan Sokongan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

This list was generated on Thu Sep 28 13:10:20 2023 +08.