UUM Electronic Theses and Dissertation
UUM ETD | Universiti Utara Malaysian Electronic Theses and Dissertation
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Items where Year is 1999

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | F | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 55.

A

Abd. Halim, Saad (1999) Pengurusan Disiplin Pelajar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abdul Razak, Mat Noh (1999) Perlaksanaan Kursus Dalaman di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Adenan, Husin (1999) Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Guru Terhadap Penggunaan Komputer. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Rushidi, Ramli (1999) Masalah Penyesuaian Semasa Transisi Persekolahan Pelajar Tingkatan Satu Sekolah Menengah Agama Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmadasri, Haji Alaudin (1999) Pencapaian Pelajar Pusat Matrikulasi Universiti Utara Malaysia dalam Kursus Perakaunan Pengurusan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ang, Siew Lay (1999) Kecenderungan Gelagat Kewarganegaraan Organisasi di Kalangan Pendidik. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Arsaythamby, a/l Veloo (1999) Public Debt Management : The Malaysian Experience. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azami, Bakar (1999) Tahap Komitmen Ibu Bapa Terhadap Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azizah, Ab. Aziz (1999) Pengurus Cemerlang dalam Organisasi Pendidikan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azman, Ta'a (1999) Mekanisma Kawalan Capaian Komputer Mikro di Makmal Komputer Berasaskan Kad Pintar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azmin, Isa (1999) Effectiveness of Executive Performance Management System. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

B

Baharuddin, Ahmad (1999) Perlaksanaan ISO 9002 di Sekolah : Satu Proses Perubahan dan Pembangunan Organisasi. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

C

Che Mahmud, Awang (1999) Koperasi Sekolah : Aset atau Liabiliti. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

F

Fauzi, Hussin (1999) Penglibatan Kerja Kakitangan Kumpulan Sokongan Dalam Organisasi. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Fauzi, Hussin (1999) Penglibatan Kerja Kakitangan Kumpulan Sokongan dalam Organisasi. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

H

Haszminy, Mat (1999) Pengurusan Konflik di Kalangan Pendidik. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

I

Ishak, Mohamed Mustafa (1999) From plural society to Bangsa Malaysia : Ethnicity and nationalism in the politics of nation-building in Malaysia. Doctoral thesis, University of Leeds.

Ismail, Hj. Abdullah (1999) Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9002 di Sekolah : Hubungkait Status Pelaksanaan dengan Kualiti dan Produktiviti Guru. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

J

Jamaliah, Ngah Dimin (1999) Keberkesanan Amalan Pengurusan Perundingan dalam Organisasi Pendidikan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Jati Kasuma, Haji Ali (1999) Analisis Faktor Demografi dan Faktor Berkaitan Kerja dalam Kecenderungan Meletak Jawatan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

K

Kamarulzaman, Bakri (1999) Analisis Proses dan Strategi Portfolio Pelaburan Berteraskan Syariah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Khalid Gazi, Haji Ali (1999) Iklim Organisasi dan Kesannya ke atas Kepuasan Kerja. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Khalil Kusairi, Hisam (1999) Sistem Maklumat Perkhidmatan Kesihatan Universiti Utara Malaysia : Satu Kajian Semula. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Koh, Bee Hong (1999) A Study of Relationship Between Emotional Intelligence, Academic Achievement and Vocational Choice. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

L

Low, Swee Foon (1999) Malaysia's Tour Guide's Performance and Characteristic. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

M

Mek Yam, Yusof (1999) Kesan Persekitaran Kerja ke atas Komitmen Pekerja di Organisasi. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mizan, Musa (1999) Pengurusan Mata Pelajaran Matematik Dan Pencapaian Akademik. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Rodzizan, Hj. Ahmad Tajuddin (1999) Latihan Perakaunan Berasas Komputer. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamed Yusoff, Mohamed (1999) The Performance Of Bank Islam Malaysia Berhad In Historical Perspective. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Amy Azhar, Hj. Mohd. Harif (1999) Accounting Practice In Hospitality Industry : A Case Study At Palace Of The Golden Horses Hotel. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd. Shahadan, Abd. Rahman (1999) Keberkesanan Pengurusan Ke Arah Pembentukan Iklim Asrama Yang Kondusif. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

N

Nik Ibrahim, Nik Mat (1999) Model Makmal Multiplatfom. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nor Azian, Mohd. Darus (1999) Sikap Pendidik Sekolah Bestari Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pendidikan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nordin, Mehat (1999) Fiscal Operations And Management In Malaysia : An Analytical Study. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Norlidar, Ab. Hamid (1999) Pengurusan Belajar Di Kalangan Bakal Pendidik. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Norliza, Kushairi (1999) Pengurusan Konflik Dan Ciri Kepimpinan Di Kalangan Pengawas Sekolah Menengah Negeri Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

O

Ong, Eng Choon (1999) The Effectiveness Of Computer-Assisted Instruction In Learning Science. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

R

Rohana, Talib (1999) Adaptasi Elemen-Elemen Pemasaran Di Dalam Pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rohayati, Abd. Hamed (1999) Kualiti Kehidupan Kerja Dan Kesetiaan Di Kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Roshidi, Din (1999) Teknik Tapisan Dalam Pemodelan Perceptron Multi Aras. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ruslan, Shamsudin (1999) Commercial Bank Portfolio Management : A Case Study Of Bank Bumiputera Malaysia (1991-1997). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

S

Salmah, Abol (1999) Pengurusan Masjid Ke Arah Pemupukan Akhlak. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Shaiful Annuar, Khalid (1999) Penggunaan Soalselidik Maklumbalas Untuk Meningkatkan Keberkesanan Organisasi. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Siti Hajar, Said (1999) The Dual Roles Of Working Women. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Sofiah, Zakaria (1999) Pengurusan Konsep Kendiri Ke Arah Kecemerlangan Akademik. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

T

Tan, Guat Poi (1999) Corporate Profitability : Some Evidences Of Malaysian Listed Firms. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Tang, Tuck Cheong (1999) Commercial Banks Lending And Economic Growth In Malaysia : An Empirical Study. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

W

Wang, Swee Kong (1999) A Study On Motivation To Start Up A Business Among Chinese Entrepreneurs. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Y

Yahya, Don (1999) Hubungan Penagihan Dadah Dengan Perlakuan Jenayah : Pengaruh Faktor-Faktor Psikososial Dan Institusi Terpilih. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Yusof, Din (1999) Perkembangan Kemahiran Mengurus Bilik Darjah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Z

Zafiyah, Hussain (1999) Integration Of Global Network For Voice And Data Enhancement To Work Quality. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zakiah, Mor (1999) Pengurusan Perubahan Pendidikan : Pelaksanaan Kurikulum Sains Sekolah Rendah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zalina, Ahmad Zainuddin (1999) Aspirasi Kerjaya Pelajar-Pelajar Luar Bandar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zarina, Mat Zin (1999) Pengurusan Kualiti Pelajar Bagi Pasaran Kerjaya Alaf Baru. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zunariah, Mahamd (1999) Peningkatan Kerjaya Di Organisasi Pendidikan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

This list was generated on Tue Oct 3 23:17:02 2023 +08.