UUM Electronic Theses and Dissertation
UUM ETD | Universiti Utara Malaysian Electronic Theses and Dissertation
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Items where Subject is "BP174 The practice of Islam"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | F | H | I | J | K | L | M | N | R | S | U | W | Z
Number of items at this level: 63.

A

Abu Bakar, Ahmad Mansor (2019) Zikir tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah dalam pemulihan dadah: kajian keberkesanan di pondok remaja Inabah (1) Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Fauzi, Ahmad Zaini (2017) Kajian keagamaan, etika kerja Islam, niat untuk kekal dan tingkah laku menyimpang pekerja beragama Islam. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Sabri, Yusuff (2017) Campuran pemasaran dan ekuiti jenama halal keseluruhan. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Al-Aidaroos, Ahmed Sheikh Abdullah (2017) Conceptual model for usable multi-modal mobile assistance during Umrah. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ali, Saqib (2017) The antecedents of consumer intention to purchase halal cosmetic products in Pakistan: using behavioral reasoning theory. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Andria Zulfa, , (2018) Kajian empirik potensi zakat sebagai unsur baharu pendapatan asli daerah (PAD) dan impaknya ke atas faktor pengeluaran. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Aufa Najiha, Mohd Foad (2018) Factors influencing implementation of Islamic will among rural muslim community in Sungai Acheh. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azawiah, Abdullah (2017) Pendidikan Luqman al-Hakim : kajian ayat nasihat dan bimbingan surah Luqman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azfahanee, Zakaria (2021) Evaluating kariah leadership and impact to mosque management: Case study in Kedah. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azlinda, Boheran Nudin (2019) Model amalan tanggungjawab sosial korporat Islam daripada perspektif institusi perbankan Islam. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

D

Dorloh, Ibrorheng (2018) Perkahwinan secara pindah wali melalui perantaraan ejen di Selatan Thailand. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

F

Farah Mastura, Noor Azman (2016) Determinants of employee compliance behavior on zakat on savings. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

H

Hafizah, Zainal (2017) Penentu kepercayaan terhadap institusi zakat: kajian dalam kalangan pihak berkepentingan di negeri Kedah. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Hamdan, Alosaimi Mushari (2016) Factors influencing zakah on business compliance behavior among sole proprietors in Saudi Arabia. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

I

Intan Zakiah, Jamaluddin (2018) Pengaruh kesediaan dalaman, strategi pembangunan dalaman, strategi latihan dan strategi menghafal Al-Quran terhadap pencapaian subjek Hifz Al-Quran pelajar tahfiz di Malaysia. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

J

Jutungchun, Miss Jutamas (2016) Consumer protection of halal food products in Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

K

Kamariah, Mohd Fisol (2016) Factors that influence Islamic work ethics among employees: A study at HIG Langkawi Holdings Sdn. Bhd. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Kasim, Malik (2020) The moderating effect of Islamic practices on the relationship between satisfaction and customers‘ loyalty in online purchasing. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

L

Lydiawaty, Hassan Busry (2019) Factors influencing the intention to contribute to cash waqf among KUIPSAS students. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

M

M Ashraf, Al Haq (2021) Evaluating institutional contributory performance towards the sustainable development of zakat recipients in Kedah, Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Marlina, Mat Jais (2021) Gelagat kepatuhan zakat perniagaan dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) mikro di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamed, Boutera (2017) Factors influencing the intention to have Islamic will among academic staff of Universiti Malaysia Perlis. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamed Farhan, Mohamed Ainuddin (2021) The influence of lifestyle, financial literacy and religiosity on the level of indebtedness among civil servants in Putrajaya. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamed Idris, Mohamed Shahabudeen (2016) Pengaruh etika kerja Islam dan penghayatan agama terhadap prestasi pekerja Bank Islam Malaysia Berhad di Negeri Kedah Darul Aman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Amar, Aziz (2019) The roles of property rights and transaction costs on the institutional zakat performance. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Ammyrul Ashraf, Sairan (2022) Pemikiran agama, dakwah dan politik Muhammad Uthman El-Muhammady. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Azlan, Md Saad (2016) Pemahaman pelajar Institusi Pengajian Tinggi (IPT) terhadap batas aurat dan pergaulan sosial : kajian di Kolej Matrikulasi Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Faisal, Mustaffa (2021) Penggunaan youtube bagi tujuan berkaitan agama dalam kalangan generasi muda Islam di Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Nazif, Badruddin (2017) Analisis mesej dakwah Islamiah dalam halaman Facebook. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Shukriy, Hashim (2016) Peranan imam menurut perspektif Islam : satu kajian terhadap imam masjid yang diimarahkan di daerah Kulim Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Zaini, Zakaria (2021) Pengunaan model CIPP dalam penilaian pengajaran tarannum bagi program kelas kemahiran Al-Quran. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Muhammad, Sani Adamu (2016) An investigation into factors influencing intention to pay zakat: evidences from Nigeria. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Muhammad Azri, Mohd Akhir (2018) The bindingness of mazhab in Islamic banking contracts in Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Muhammad Fauzi, Bahren (2019) Factors affecting zakat income payment in Tangkak, Johor. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Muhammad Saiful Islam, Ismail (2018) Key principles and characteristics of an Islamic brand model with special reference to Islamic brand attire. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

N

Nadiah, Abdul Lateb (2019) The practice of halal concept among food premises in Perlis. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nadratun Nafisah, Abdul Wahab (2018) Faktor-faktor kejayaan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) muslim: amalan agama islam sebagai penyederhana. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nadzirah, Mohd Said (2016) Gelagat pemberian hibah : kesan pengaruh moderasi situasi kewangan dan pengetahuan. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Najihah, Hashim (2016) Pengaruh personaliti dan motivasi Islam ke atas pemindahan latihan menurut perspektif Islam: Kajian kes di JCY HDD Tech. Sdn. Bhd. Tebrau, Johor. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nik Safiah, Nik Abdullah (2019) Faktor-faktor kecenderungan belia Muslim menyertai program pembangunan kerohanian di Universiti Awam Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nor Jannah, Ismail (2019) The awareness towards zakat obligation among university students: A study in UniMAP. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Norida, Minhat @ Minhaj (2019) Kualiti perkhidmatan dan kepuasan pelanggan dalam institusi zakat: kajian di Lembaga Zakat Alor Setar, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Norshafiqah, Daliyana (2021) Effectiveness of capital assistance by zakat institution : Study among asnaf Parit Buntar, Perak. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Norsyazwani, Abu Hassan (2019) Determining factors influencing choices of Islamic estate planning tools among muslims in Alor Setar, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nur Atiqah, Abd Madzi (2019) Hibah as a tool in managing unclaimed asset in Islamic estate management. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nur Azwa, Kamal (2019) Factors that influences on the awareness of halal food among muslim students in UNIMAP, Perlis. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nur Syaedah, Kamis (2019) Factors influencing knowledge of hibah among muslims in Alor Setar, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nuradzreen Ayuni, Bakri (2019) Exploring the concept of zakat distribution to asnaf Al-gharimin recipients. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nurul Nadia, Kamarudin (2018) The practice of Islamic social entrepreneurship concept among social entrepreneurs in Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nurusyuhada, Othman (2021) Determinants of selection shariah compliant investment: Among private sector employees in Kota Setar, Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

R

Ramdani, Abbas (2017) Negotiation in Islamic financial system: developing a Shariah-compliant negotiation model. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

S

Saeed Awadh Ali, Nashwan (2020) An empirical study of business zakah compliance in Yemen: The moderating role of trust. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Shaharom, Md Shariff (2020) A shari'ah complaint Hospital framework in Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Shamihah, Ishak (2017) Awareness attitude towards halal food product among Muslim youths in Gombak, Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Sinaga, Risma Linda (2016) Konsep ilahiyyat dalam pemikiran Imam Ahmad Bin Hanbal berdasarkan kitab Ushul As-Sunnah oleh Abdullah Bin Abdul Rahman Al-Jibrin. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Siti Amrina, Bokhari (2020) Sumbangan Tuan Guru Dato' Dr. Haron bin Din (1940-2016) dalam bidang rawatan Islam di Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Siti Khalilah, Basaruddin (2018) Faktor yang mempengaruhi gelagat kepatuhan pensijilan halal Malaysia dalam kalangan usahawan bumiputra FAMA. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Siti Maisarah, Mansor (2021) The factors that influence performance of zakat management at Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman (LZNK). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Sitti Aminah, Baharuddin (2020) The impact of halal certification compliance on organizational performance in SME halal food company: the role of religiosity as moderating variable. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Sunjay, Ariroza (2020) Pensijilan halal sebagai sekatan perdagangan bukan tarif: kajian kes Indonesia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

U

Ummulkhayr, Adamu (2018) Zakah compliance behavior in Nigeria : study of Kogi State. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

W

Wibisono, Iwanshah (2020) Cabaran pengurusan pelaburan dan haji oleh badan pengelola kewangan haji (BPKH) Indonesia (2017-2018). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Z

Zuraimy, Ali (2017) Komitmen organisasi guru-guru Pendidikan Islam: etika kerja Islam sebagai moderator. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

This list was generated on Tue Sep 27 21:50:41 2022 +08.