UUM Electronic Theses and Dissertation
UUM ETD | Universiti Utara Malaysian Electronic Theses and Dissertation
FAQs | Feedback | Search Tips | Sitemap

Items where Subject is "BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: . | A | B | C | F | H | I | K | M | N | O | R | S | T | U | Y | Z
Number of items at this level: 119.

.

., Hamzah (2011) Peranan Dakwah Para Ulama Sufi Abad Ke-17 dan Ke-18 Masihi di Nusantara. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

A

Abdi, Mohamed Farah (2015) Determinants of customer’s intention to use Islamic pawn broking (Ar-Rahnu) scheme: A case study of (UPSB) staffs in University Utara Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abdi, Mohamed Hassan (2015) Factors influencing Islamic banking selection criteria among muslim international students of selected universities in northern states of Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abdul Wafi, Mohd Izam (2021) Customer satisfaction and service quality of zakat institution in Penang. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abdullah, al Hamdan Anas (2012) Zakah Compliance Among Owners' Mutual Funds in Saudi Arabia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Abed, Qusay Abdullah (2015) Ontology-based approach for retrieving knowledge in Al-Quran. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Afizah, Abdullah (2019) Awareness of Islamic financial planning for Hajj and Umrah among muslim bank staff. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad, Kader Sa-ah @ Abdulkadir (2010) Perkembangan Bahasa Arab dan Sumbangannya Terhadap Pendidikan Islam di Selatan Thailand pada Abad ke-19 dan ke-20. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Kamal, Abdul Shukor (2013) Gaji menurut as-sunnah : Satu kajian di Institusi Pendidikan Negeri Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ahmad Khilmy, Abdul Rahim (2013) Pembiayaan perdagangan dan perlaksanaannya dalam sistem perbankan Islam di Malaysia. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Alaa Uddin, Abdul Hamid (2014) Kepimpinan pengetua wanita daripada perspektif Islam, kajian di SMK daerah Perak Tengah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Amir Hamzah, Zakaria (2018) Seni suara dan garis panduan menurut mazhab fekah: perbahasan hukum dalam fatwa semasa. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Amiruddin, Muhammad Jamil (2015) Kaedah penggunaan sumber hukum dalam berfatwa oleh Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Amirudin Putera, Zainol Abidin (2011) Kedudukan Dhawi Al-Arham Dalam Sistem Pembahagian Pusaka Islam: Satu Kajian di Negeri Kedah Darulaman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Aryati Juliana, Sulaiman (2018) Faktor-faktor penentu keutamaan agihan zakat kepada asnaf oleh institusi zakat di Malaysia. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Asalie, M. Imam (2019) Factors influencing the perceptions of Islamic finance researchers towards sukuk. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Asyraf, Abd Ghani @ Mohd Azmi (2013) Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili: Sumbangan Dalam Ilmu Tauhid, Fiqah dan Tasawuf. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Aufa Najiha, Mohd Foad (2018) Factors influencing implementation of Islamic will among rural muslim community in Sungai Acheh. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azizi, Jaafar (2015) Penilaian pelaksanaan kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Menengah berasaskan model Context-lnput-Process-Product (CIPP). PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azman, Md Zain (2022) Kedudukan Fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) di Malaysia Pada Abad ke-21M. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Azmawida, Abdullah (2015) Faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna islam memilih ubat-ubatan halal. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

B

Balqis, Yaacob @ Salleh (2014) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesedaran usahawan kecil muslim terhadap skim Ar-Rahnu (pajak gadai Islam). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Boonchom, Orawit (2016) Muslim businesses in Bangkok, Thailand. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Brakhw, Abobaker Ali M. Al Saleh (2014) Translating selected poysemous words in the Holy Quran into English: An analysis of strategies and procedures. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

C

Chaabawi, Amal Salim Kadhim (2017) The levels of faith in the Qur'an : an analysis of the concept of faith in Surat Al-Anfal verses (2-4). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

F

Farah Mastura, Noor Azman (2011) Zakat Compliance Intention Behavior on Saving Among Universiti Utara Malaysia's Staff. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Faridah, Ahmad (2020) Pentadbiran harta pusaka orang islam di negeri-negeri utara semenanjung Malaysia: kajian dari aspek penguatkuasaan. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Farouk, Abubakar Umar (2018) Determinants of intention to pay Zakat on employment income by civil servants in Kano State, Nigeria. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Firdaus, Firman Shakti (2018) Pembentukan model dan pembinaan instrumen sistem pengurusan kualiti Islam. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Firdaus, Firman Shakti (2012) Pembinaan Instrumen Kepimpinan Islam untuk Pengurusan Kualiti. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

H

Hamdan, Alosaimi Mushari (2016) Factors influencing zakah on business compliance behavior among sole proprietors in Saudi Arabia. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Hamdan, Alosaimi Mushari (2011) Predicting Zakah Compliance Intention Towards Zakah on Land Intended for Sale in Makkah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Hasni, Hj. Othman (2002) Pengurusan Dan Pengimarahan Masjid Di Negeri Perak Darul Ridzuan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Hazizan, Mat Desa (2017) Analisis penggunaan kaedah Istinbāṭ dalam pensabitan hukum fatwa: kajian di Jabatan Mufti Negeri Kedah Darulaman. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

I

Ida Husna, Hedzir (2009) Intention to Pay Zakah on Employment Income among Manufacturing Employees in Penang. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Intan Zakiah, Jamaluddin (2018) Pengaruh kesediaan dalaman, strategi pembangunan dalaman, strategi latihan dan strategi menghafal Al-Quran terhadap pencapaian subjek Hifz Al-Quran pelajar tahfiz di Malaysia. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Irshad, Hira (2020) Conventional and Islamic equity market reaction towards terrorism and disasters: an evidence based on type, location and Islamic calendar months. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

K

Kamarudin, Ahmad (2012) Metode Istinbat Hukum dan Penulisan Fatwa: Satu Kajian di Negeri Kedah. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Kamil, Md. Idris (2002) Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji Di Kalangan Kakitangan Awam Persekutuan Negeri Kedah. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

M

Madni, Abdul Rehman (2017) The influence of advertisements and religious factors on condom use intentions among married male Muslims in Pakistan. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mahazan, Abdul Mutalib @ Taib (2012) The influence of leadership traits toward leadership behavior amongst imams in Peninsular Malaysia. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mahyuddin, Abu Bakar (2012) Hubungan Antara Agihan Zakat dan Kualiti Hidup Asnaf Fakir dan Miskin. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Maisarah Syazwani, Othman (2011) Zakah Compliance Intention Behavior on Employment Income Among State Government Servants in Kelantan. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Makmur, Ahdi (2010) Peranan Ulama Dalam Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Indonesia. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Maliani, Mohamad (2014) Ar-Rahnu : Penerimaan dalam kalangan usahawan perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mardiatul Akmaliah, Mohd Asri (2011) Keberkesanan Pengagihan Zakat Terhadap Asnaf: Kajian Kumpulan Usahawan Asnaf Zakat Negeri Pulau Pinang. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mardziyah, Mohd Isa (2014) The acceptance of online waqf in Islamic banking institutions. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mat Jusoh, Deraman (2016) Zakat compliance intention on saving among Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia's staff. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Md Hairi, Md Hussain (2017) Zakat institution’s governance in Malaysia : zakat payers’ perspective. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Md Hilmy, Sulaiman (2012) Analisis Pemikiran Syeikh Wan Ahmad Bin Muhammad Zain Al-Fatani Dalam Konsep Ilahiyyat. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Md Nazri, Md Nor (2022) Predicting the intention for waqf education among polytechnic staff in Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Md Noor, Saper (2012) Pembinaan Modul Bimbingan 'Tazkiyah An-Nafs' dan Kesannya ke Atas Religiositi dan Resiliensi Remaja. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Md Zawawi, Abu Bakar (2012) Permasalahan Hak Pasangan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Khadafi, Rofie (2015) Prinsip etika kerja Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Satu penilaian terhadap karya penulis etika kerja Islam di Malaysia. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Akhyar, Ismail Al-Tantawi (2012) Kitab Hidayah Al-Sibyan, Karangan Abu Abdullah Husein Bin Muhammad Nasir Bin Muhammad Thayyib Al-Mas'udi Al-Banjari: Kajian Tahqiq dan Analisis. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Rozaimi, Mohamad Rosli (2020) The effect of HRM practices and leadership on job satisfaction among employees in Malaysian islamic zakat institution. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Zulkurnai, Ghazali (2019) Faktor penentu pembayaran zakat perniagaan di Kedah. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Adib, Abd Muin (2011) The Effect of Islamic Work Ethics on Work Outcomes: A Case Study on Higher Education in State of Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Faisal, Mustaffa (2021) Penggunaan youtube bagi tujuan berkaitan agama dalam kalangan generasi muda Islam di Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Fitri, Yusoff (2022) A new conceptual framework of tawhidic based Islamic mobile application for developers (T-iMAD). Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Isa, Abdul Rahman (2012) Kaedah Penetapan Arah Kiblat dan Amalannya: Suatu Kajian Kefahaman Umat Islam di Negeri Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Johan, Yami (2015) Penerapan nilai islam dalam pentadbiran dan pemikiran politik Tun Dr. Mahathir (1981-2003): Suatu penilaian. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Sani, Harun (2010) Penguatkuasaan Bayaran Zakat Pendapatan Menerusi Potongan Gaji Kakitangan Swasta: Kajian di Kalangan Majikan Swasta di Negeri Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Shahid Azim, Mohd Saufi (2014) A comparative study of musharakah mutanaqisah in Islamic home financing. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Zaki, Zainol (2012) Urusniaga Matawang Asing di Platform Forex Exchange Direct Dealer (FXDD): Satu Analisis Fiqh dan Transaksi Undang-Undang Islam. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Zuhair Shahiran, Muhammad Najib (2016) Intention to adopt Islamic banking products and services among young adults in Selangor. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mohmad Zaki, Othman (2008) Determinant of Zakat Compliance Intention Among Self-Employed Income Earners in Kubang Pasu and Kota Star. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Muhammad Ihsan, Idris (2022) Analisis doktrin akidah ahli sunnah wa al-jamaah dalam kitab perisai bagi sekalian mukallaf atau simpulan iman atas mazhab salaf karya Syeikh ‘Abd Al-Qādir Al-MandilῙ. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Muhammad Yusry Affandy, Md. Isa (2012) Metodologi Hamka Dalam Pentafsiran Al-Quran: Tumpuan Khusus pada Ayat-Ayat yang Mengandungi Kalimah Pengertian Takwa di Dalam Surah Al-Baqarah, Tafsir Al-Azhar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mujiburrahman, , (2010) Pelaksanaan Sistem Pendidikan Pondok dan Perkembangan di Aceh Selepas Peristiwa Tsunami. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Mustafa Kamil, Hj. Ramli (2000) Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Tanjung Pauh, Jitra, Kedah : Satu Kaedah Tazkiyat Al-Nafs. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Muthmainnah, Inna (2014) Designing the curriculum of Kitab Kuning (Arabic Script) at Pondok Pesantren Salafiyah in South Kalimantan. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

N

Nadiah Nabilah, Baharum (2023) Penyelesaian hutang asnaf al-gharimin di Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK), Malaysia. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nik Abd Rahman, Nik Ya’acob (2021) Amalan Murabbi sebagai mediator bagi kepimpinan Islam terhadap identiti guru Yayasan Islam Kelantan. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nik Nor Amalina, Nik Mohd Sukrri (2014) Performance of selected Islamic banks in Malaysia : A comparative study. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nizlan, Mohamed (2011) Penggunaan Laman Sesawang dalam Memahami Islam dan Terrorism di Kalangan Generasi Y. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Noor Faezah, Basary (2015) The acceptance of waqf institutions establishment in UUM. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Noor Salwani, Hussin (2015) Perkahwinan tanpa kebenaran: Kajian terhadap kes-kes di Mahkamah Syariah Negeri Perlis dari tahun 2006 hingga 2010. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Noorhayati, Abd Halim (2011) Customers' Perception of Online Zakat Payment Between Government and Private Sector Employees. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Noorhidayah, Mohd Saad (2014) The study on Islamic credit cards (Practice by Islamic banks in Malaysia). Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nor Adilah, Ahmad Shokori (2011) Kepatuhan Terhadap Zakat Perniagaan: Kajian di Kalangan Pengusaha Stesen Minyak di Pulau Pinang. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nor Nazliyah, Zainol (2009) Islamic Work Ethics, Organizational Culture and Organizational Commitment: A Study of Employees at Majlis Amanah Rakyat. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Norashikin, Ibrahim (2010) Pemantapan Ekonomi Masyarakat Melalui Skim Al-Rahnu. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Norfarahana, Mohd Said (2015) Faktor-faktor yang mempengaruhi amalan pengurusan sumber manusia Islam: Kajian kes di FELDA Holdings Bhd Wilayah Alor Setar. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nur Ain, Yusof (2016) The relationship between Islamic leadership, demographic and quality management practices at Islamic Business School, Universiti Utara Malaysia. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nur Idientee, Abd Halim (2011) Perkembangan Ekonomi dan Keusahawanan Menerusi Dana Zakat di Kedah. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nur Setiawati, Mappaselleng (2019) Amalan dan pengaruh pembacaan naskhah Tulkiyamat sebagai medium dakwah dalam tradisi masyarakat Makassar. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nur Syamilah, Md Noor (2014) The Relationship Marketing as a Determinant of Customer Satisfaction in Islamic Banking Services. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nurhayati, Mohamad Kuty (2011) Sistem Perbankan Islam Sebagai Penyumbang Ekonomi Masyarakat Islam. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nurhisyam, , (2012) Pembentukan Kontrak Murabahah dalam Jual Beli Hartanah di Bank-Bank : Pandangan Masyarakat Pekanbaru Riau. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nurtihah, Mohamed Noor (2012) Al-Adab: Islamic Sex Education Courseware Using Cognitive Theory. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nurul Farida, Abdullah (2014) Determinants of zakah compliance Intention behaviour on savings among lecturers in Kedah Matriculation College. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Nurul Labanihuda, Abdull Rahman (2014) Determinants of Islamic home financing selection : A study in Kuala Lumpur. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

O

Olalekan, Salako Raheem (2019) Islamic spiritual cultured managers: a study of behavioural disposition theory. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Orawit, Boonchom (2009) Waqf Management in Thailand: A Case Study in Bangkok Mosques. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

R

Ridzuan, Ahmad (2013) Persepsi umat islam di negeri Kedah terhadap kaedah pembayaran zakat melalui perbankan internet. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rosila, Rukib (2020) Awareness to pay zakat through digital zakat payment among socso employees. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ruhaiza, Jauzi (2019) The relationship between ease of use, Usefulness, islamic ethics and intention online shopping of as-sofa islamic college. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rukhaiyah, Abd Wahab (2019) Islamic schools and muslim women identity: a comparative study of muslim girls' schools in Kedah, Malaysia and Leeds, United Kingdom. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Rusniyati, Mahiyaddin (2009) Hubungan Etika Kerja Islam dengan Komitmen Organisasi: Kajian di Kalangan Kakitangan Lembaga Urusan Tabung Haji. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ruziana, Mohamad Rasli (2022) Ontology model for zakat hadith knowledge based on causal relationship, semantic relatedness and suggestion extraction. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

S

Saad, Ram Al Jaffri (2010) Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan di Negeri Kedah Darulaman. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Sahrul, Rahmawati Harisa (2017) Perkembangan Islam di Kerajaan Bone Sulawesi Selatan, Indonesia pasca Musu' Selleng. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Salmah, Abol (1999) Pengurusan Masjid Ke Arah Pemupukan Akhlak. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Shahrol Azman, Ahmad (2005) Dynamic Lingkages among BMSI, EMAS Index and T-Bills. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Shehu, Farida Mohammed (2018) The moderating effects of Islamic religiosity in the relationship between selected Islamic microfinance products and services and entrepreneurs' business performance. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Siti Nor Akhidah, Samsudin (2006) Hubungan Etika Kerja Islam dan Komitmen Organisasi : Satu Kajian DiKalangan Kakitangan Akademik Kolej Matrikulasi Arau, Perlis. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Suryadi, Marzuki (2014) Aurat wanita muslimah: hukum dan batasan aurat berdasarkan pandangan empat Mazhab. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

T

Ting, Ma (2019) Exploring information seeking in new media among convert Chinese Muslim. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

U

Umar, Musa Kabir (2019) Islamic civil society's strategies and challenges in the democratization process of Nigeria: a study of Jama'atu Izalatil bid'a Wa'iqamatis-Sunnah in Katsina State, 1999-2017. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Ummu Aiman, Ibrahim (2021) Penyelewengan akidah Syiah Imamiyyah terhadap Rukun Islam dan Rukun Iman berdasarkan paradigma Sunni. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Y

Yakubu, Surajo Musa (2021) The moderating effect of religiosity on customers' acceptance of Islamic micro finance in Kano State Nigeria. Doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.

Yus'aiman, Jusoh @ Yusoff (2014) Pembebasan sebagai tema perjuangan: Analisis terhadap karya kreatif Hamka. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Yusrinadini Zahirah, Md Isa @ Yusuff (2011) The Relationship Between Poverty Elimination and Asnaf Entrepreneurial Scheme. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Z

Zainal Pikri, , (2013) Shariah and state ideals in the regulations of ibadah in Acheh and South Kalimantan. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zainol, Bidin (2008) Faktor-Faktor Penentu Niat Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zaridah, Zakaria (2009) Strengthening The Supervision of Halal Certification in Enhancing Customers Trust. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zauro, Nurudeen Abubakar (2017) The determinants of intention to accept Islamic finance products in Nigeria : the moderating effects of financial inclusion. PhD. thesis, Universiti Utara Malaysia.

Zulfikar, , (2012) Pengurusan Zakat dalam Rangka Pembasmian Kemiskinan di Kota Setar Kedah Darulaman. Masters thesis, Universiti Utara Malaysia.

This list was generated on Thu Jul 25 00:10:56 2024 +08.